چیدمان کمد

نحوه قراردادن لباس ها و اشیا در داخل کمد تاثیر زیادی در ظرفیت و گنجایش آن دارد و اگر این کار به خوبی و اصولی انجام شود تا حد زیادی به افزایش گنجایش کمد کمک می کند.

1

2

3

 

چوب لباسی ها نه تنها ابزار آویزان کردن لباس هستند، بلکه نقش محافظت کننده از فرم آنها را نیز بر عهده دارند. بنابراین به نوع چوب لباسی ها توجه کنید و بر روی لباس هایی که کمتر از آنها استفاده می شود حتما کاور بکشید. پلیورها و ژاکتهای سنگین را بهتر است به جای آویزان کردن تا کنید.

4

 

فضای خالی بالای کمد را می توان برای قراردادن ساک ها یا جعبه هایی که وسایل شخصیتان درون آن قرار دارد، در نظر بگیرید.

6

 

قفسه های کفش درون کمد که دارای اشکال و انواع مختلف هستند، کمک می کنند تا کفشها بصورت مرتب و بدون اینکه با دیگر وسایل و لباس های موجود در کمد برخورد داشته باشند، در کنار هم قرار گیرند.

7

8

error: قابل کپی برداری نمی باشد