رنگ بندی کابینت آشپزخانه

رنگ یکی از مهمترین عناصر در آشپزخانه است. هر رنگ علاوه بر زیبایی، حس خاصی به آشپزخانه می دهد که در دکوراسیون باید به این نکته توجه بسیار زیادی شود. برای رنگ بندی کابینت از رنگ های بسیار زیادی استفاده می شود که می توان آنها را به طور کلي به رنگ هاي روشن، میانه و تيره تقسيم کرد، که هر کدام از اين رنگ ها خصوصيات متفاوتي دارند.

(( شما میتوانید مطلب مربوط به روانشناسی رنگ ها و مطلب مربوط به روانشناسی ترکیب رنگ ها را نیز مطالعه کنید. ))

رنگ هاي روشن، نور را به خوبي منعکس کرده و با رنگ هاي ديگر سازگاري خوبي دارند. رنگ هاي روشن فضا را بزرگتر نشان می دهند.

رنگ بندی کابینت آشپزخانه رنگ بندی کابینت آشپزخانه

رنگ هاي میانه که برای رنگ کابینت آشپزخانه استفاده می شوند، به خوبي خود را نشان مي دهند.

رنگ بندی کابینت آشپزخانه رنگ بندی کابینت آشپزخانه

رنگ هاي تيره ظاهر خوبي داشته و به محيط حس صميميت مي بخشد. رنگ هاي تيره بیشتر برای فضاهای بزرگ استفاده می شوند.

رنگ بندی کابینت آشپزخانه 6

همچنین مي توانيد از رنگ ها به طور ترکيبي نیز استفاده کنيد.

رنگ بندی کابینت آشپزخانه رنگ بندی کابینت آشپزخانه

error: قابل کپی برداری نمی باشد