نوع چیدمان

مدل خطی : در خانه های کوچک برای طراحی داخلی فضا، از مدل خطی استفاده می شود. زیرا همه ی لوازم در یک سمت دیوار نصب می شوند. می توان پیشخوانی نیز در آن تعبیه کنید تا عمل آماده سازی غذا به راحتی انجام شود.

1

2

 

مدل L شکل : این طرح برای آشپزخانه هایی است که دو دیوار به هم رسیده مانند دو ضلع یک مثلث دارند. قسمت خالی جلوی کابینت ها می تواند برای قرار گرفتن میز ناهارخوری یا کانتر اپن باشد.

4

22

 

مدل U شکل : این طرح برای متراژهای بالا استفاده می شود. این مدل ها به این گونه هستند که دور تا دور ۳ دیوار، کابینت کاری می شود.

5

6

 

مدل جزیره ای : در این نوع طراحی یک ست ترکیبی به صورت کابینت در وسط آشپزخانه قرار می گیرد که می توان برای جاسازی سینک ظرفشویی، گاز و حتی به عنوان میز ناهارخوری از آن استفاده کرد.

8

15

error: قابل کپی برداری نمی باشد