فنگ شویی

موقعیت آشپزخانه ها بر اساس فنگ شویی

  • بهترین موقعیت قرار گیری آشپزخانه در نزدیکی ورودی خانه است منتها در قوانین فنگ شویی بدترین موقعیت آن است که آشپزخانه در اولین معرض دید بعد از ورودی باشد. با یک جزیره در آشپزخانه و قرار دادن برخی از گل ها روی آن، یا یک باغچه کوچک در ورودی می توان این مساله را مرتفع کرد.

1

 

  • یکی دیگر از موقعیت های آشپزخانه که از نظر فنگ شویی بد است، زیر حمام یا در مقابل درب حمام است (درب حمام در نزدیکی اجاق گاز یا آشپزخانه بدترین حالت از نظر فنگ شویی است).

2

 

  •  مکان دیگر نامناسب از نظر فنگ شویی، آشپزخانه بسیار نزدیک به پله است – این دو انرژی مخالف نسبت به یکدیگر دارند و بهتر است با فاصله از هم طراحی شوند.

 

  • آشپزخانه هایی که فضای کافی برای فعالیت های دیگر مانند ماشین رختشویی دارند، بسیار می توانند مطابق با معیارهای فنگ شویی باشند.

5

 

  • رعایت اصل مثلث آشپزخانه (جایی که اجاق، یخچال و سینک یک مثلث را تشکیل می دهند) از نظر قوانین فنگ شویی الزامی است.

7

6

 

نکات فنک شویی برای ایجاد انرژی های شاد ومحرک

  • اغلب پنجره ها را باز کنید، از گیاهان تصفیه هوا استفاده کنید. اجازه دهید تا نور طبیعی به خانه شما برسد و از چراغ های طیف کامل استفاده نمایید.

2

 

  • با استفاده از فنگ شویی، طرح انرژی فنگ شویی خانه خود را تعریف کنید. بهترین ناحیه فنگ شویی خانه منطقه جنوب و جنوب شرقی، برای به جریان انداختن انرژی است.

3

 

  • از عناصر فنگ شویی برای ایجاد انرژی و جنب و جوش استفاده نمایید. به عنوان مثال برای جذب رفاه، از عناصر چوب و آب در منطقه جنوب شرقی خانه خود استفاده نمایید و برای بهبود سلامت، عنصر چوب سرسبز مانند گیاهان را در منطقه شرق قرار دهید.

4

 

  • عنصر تولد فنگ شویی خود را پیدا کنید به عنوان مثال اگر عنصر تولد شما آتش است باید از عناصر رنگ های آتشی (قرمز، نارنجی، بنفش، قرمز، صورتی، زرد) استفاده نمایید.

5

 

  • پیدا کردن مسیرهای خوش شانسی در فنگ شویی ، بهتر است که با یکی از جهت های زیر هماهنگ باشد: جنوب شرقی، شرق، جنوب و شمال.

6

 

error: قابل کپی برداری نمی باشد