نکات فنی در طراحی

  • حداقل فاصله بین اجاق گاز و یونیت های بلند زمینی (سوپر مارکت ها و یونیت فر و ماکروفر و یخچال) باید ۲۰ سانتی متر باشد تا بدنه یونیت دچار سوختگی و آسیب نشود.

1

2

3

5

 

  • یکی از آپشنهای آشپرخانه راحت و کاربردی، داشتن سطحی کافی از صفحه کار در کنار تجهیزاتی مثل اجاق گاز، سینک و حتی یخچال و فر و ماکرو فر می باشد،تا فرد آزادی عمل کافی برای انجام کارهای روزانه و  آماده سازی غذا را داشته باشد.

6

8

9

10

11

 

  • چیدمان کابینت ها در طراحی آشپزخانه باید به گونه ای باشد که بتوان از فضای کنج کابینت هم استفاده بهینه شود.

12

13

14

15

17

 

  • طراحی باید قابلیت اجرا داشته باشد.

18

19